english العربية עברית
הביאנלה הים תיכונית
הביאנלה הים תיכונית
הביאנלה הים תיכונית
הביאנלה הים תיכונית
הביאנלה הים תיכונית
הביאנלה הים תיכונית
הביאנלה הים תיכונית
הביאנלה הים תיכונית
הביאנלה הים תיכונית
הביאנלה הים תיכונית
הביאנלה הים תיכונית
הביאנלה הים תיכונית
הביאנלה הים תיכונית

הביאנלה הים תיכונית

ישראל חיה במציאות חברתית-פוליטית המנתקת אותה מהמדינות השכנות ומחברת אותה למרכזים רחוקים יותר באירופה ובארצות הברית, ורואה עצמה קרובה יותר מבחינה תרבותית למערב ולמרכזים התרבותיים המובילים. המבט ואימוץ התפיסות של מרכזי האמנות החזקים במערב מנעו את היכולת להבחין בעשייה אמנותית באזורנו במדינות השכנות החיות בתנאי אקלים דומה ומאפיינים תרבותיים קרובים. בהקשר זה נוסדה הביאנלה הים-תיכונית, ביוזמת בלו-סימיון פיינרו ואביטל בר-שי. הביאנלה הים תיכונית הראשונה התקיימה ב- 2010 בחיפה, והביאנלה הים תיכונית השנייה תתקיים ב- 2012 בעיר סחנין שבגליל.

הביאנלה הים-תיכונית השנייה בסחנין תציע פלטפורמה אלטרנטיבית, המדגישה את התהליכים המקומיים הנוצרים באזור והשפעותיהם התרבותיות. היא תהיה אירוע אמנות בינלאומי שמשלב אמנים ישראלים ביניהם  אמנים יהודים וערבים וכן אמנים בינלאומיים בדגש על אמנים ממדינות הים התיכון.
הביאנלה הים תיכונית בסחנין תהיה הביאנלה הראשונה לאמנות עכשווית במגזר הערבי. קיום אירוע אמנותי בינלאומי מעין זה יאפשר יצירת מקום לדו קיום ודו שיח באמצעות העשייה האמנותית. האמנות במקרה זה מקבלת ממד חברתי חשוב ביצירת תנאים להדברות, הכרת האחר תוך מתן כבוד לשונה. קיום האירוע בעיר סחנין יאפשר הכרה מקרוב של תרבות ערבית תוך התבוננות בצורת החיים של המקום ויצרת מפגש ישיר עם בני העיר. כמו כן זו הביאנלה הראשונה שקוראת בפריפריה ואינה מתרחשת במרכז הארץ.
בביאנלה הים תיכונית בסחנין ישתתפו אמנים ממדינות שכנות בניהם מדינות שאין קשרים מדיניים עימם כגון: אפגניסטן, ואירן וכן קבוצה של אמנים משאר ארצות אגן הים התיכון כגון: תורקיה, מרוקו, קפריסין, איטליה צרפת וכו'. הביאנלה הים תיכונית השנייה שמה לה למטרה ליצור מערכת חדשה של קשרים, שבהם אמנים מהאזור הקרוב יוכלו לשתף, ליזום פעולות ולהחליף דעות ללא התבניות המקובעות של המערכות הממוסדות. הביאנלה הים-תיכונית השנייה תשמש כעין מעבדה להעלאת רעיונות והצעות שונות, שניתן לבדוק וליישם במקומות שונים באזור. דבר היוצר קשר ושיתוף פעולה אזורי.

כהמשך ישיר והרחבת הפעילויות התרבותיות והחינוכיות שהציבה לעצמה הביאנלה יוקם מרכז הביאנלה הים-תיכונית שיכלול גלריה לאמנות עכשווית, תוכנית "ארטיסט רזידנס" שבה אמנים מארצות שכנות יתארחו לתקופות קצרות וייצרו אמנות במקום, וכן מקום לימוד, מחקר ותיעוד התרבות הויזואלית המקומית והים תיכונית. למרכז הביאנלה הים תיכונית תפקיד חשוב ביצירת רשת חדשה של קשרים בין אמנים ממדינות האזור, מדינות הים התיכון. קשרים המבוססים על מערכות תרבותיות חדשות שמבחינות בין מרכז ושוליים ובוחנות את העשייה המקומית דרך מידת חיבורה למגמות המיובאות מהמרכזים החזקים במערב.

 

אמנים