english العربية עברית
הביאנלה הים תיכונית
הביאנלה הים תיכונית
הביאנלה הים תיכונית
הביאנלה הים תיכונית
הביאנלה הים תיכונית
הביאנלה הים תיכונית
הביאנלה הים תיכונית
הביאנלה הים תיכונית
הביאנלה הים תיכונית
הביאנלה הים תיכונית
הביאנלה הים תיכונית
הביאנלה הים תיכונית
הביאנלה הים תיכונית
שותף עיקרי:
מפעל הפיס
שותף:
הארץ
משרדי ממשלה:
משרד התרבות והספורט
המשרד לפיתוח הנגב והגליל
הרשות לפיתוח הגליל
שגרירויות ומכוני תרבות:
Institut Francais
שגרירות צרפת בישראל
Goethe Institut
Istituto Italiano di Cultura
The Polish Institute
Austrian Cultural Forum Tel Aviv
שגרירות בלגיה בתל אביב
שגרירות ארה"ב בישראל
המכון הרומני לתרבות
עיריית סחנין ומוסדותיה:
עיריית סחנין
מכללת סחנין
TAEQ
תאטרון השלום
המוזיאון למורשת ותרבות ערבית פלסטינית
מכללת מרכז הגליל
אלזהראא עמותה לקידום מעמד האשה
שותפים פרטיים:
בריסל איירליינס
קמרה אובסקורה
קרן מרק ריץ'
מוזיאון פראק נורד דה נקלה
המרכז הלאומי לקולנוע רומניה
אפנאן אל ג'אליל
מסעדת פטרה